Kurs, foredrag og seminar

Teamwork, prosjektledelse, kreativitet og motivasjon. Alt har en sammenheng. Å lære mer om dette kan være svært lønnsomt! 

Bestill et foredrag om effektivt teamwork: 

Brainteams – jakten på skaperkraften» !  

De fleste virksomheter har stadig behov for nytenking og produktutviking. Men det blir ofte litt vanskelig å få til en god «brainstorming» fordi det er få som virkelig kan metodene. I foredraget får deltagerne en innføring i hvordan man planlegger, gjennomfører og viderefører gode prosesser. Ved å bruke hjernen som «metafor» kan man finne ut hva som skaper energi, motivasjon og godt samarbeid.

Vi introduserer også «de 7 tenkebrillene» som er et meget nyttigt verktøy for kommunikasjon under møter. Finn ut mer om de 7 tenkebrillene her: https://innovator.no/7-tenkebriller/

Foredraget varer i 1-2 timer og fungerer godt som «kick-off» og inspirasjon i forbindelse med konferanser, interne seminarer og andre events for virksomheten.

 

Foredragsholder Atle S. Gundersen 

Atle Gundersen er utdannet designer, markedskoordinator og har en master i innovasjon og ledelse. Den avsluttende oppgaven dreide seg om entreprenørskap og nettverksbygging. I løpet av de siste tyve årene har Atle holdt fordrag for universiteter, Forsvaret, Tekna, Innovasjon Norge og mange andre store selskap og organisasjoner.

Foredraget tar for seg temaer som – Hvordan fungerer hjernen i en ide utviklingsprosess, – Hvordan sette sammen et team som kan skape noe effektivt sammen, – Hvilke ulike metoder kan brukes som ikke skaper «ide-tørke». Hvordan skape energi og motivasjon til å følge opp gode løsningsforslag på en måte som skaper kontinuitet og fremdrift i fra ide- til løsningsforslag – til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

I videoen under får du en kort intro til foredraget (skru på lyd)

Referanser:

«Atle har holdt kurs og foredrag i over 20 år med flere tusen deltagere og meget gode referanser fra ulike oppdragsgivere. Kan trygt sies at han er populær og erfaren»

(Bjørn T. Langeland, Zobrius Pharma)

«Foredraget er interessant og muntert. Gir inspirasjon til å skape noe mer. Et ekte motivasjons foredrag»

(Helge Eilertsen, Elkjøp Tønsberg)

Flere referanser kan tilsendes hvis ønskelig. Med hundrevis av kurs er det bare gode tilbakemeldinger.

Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi vil gjerne forklare hvordan prosessen fungerer og hvor enkelt det er å lære

 

Klikk på linken (mail) og be om pris, tid og sted til foredrag for din virksomhet:   

mail :   post@innovator.no 

 

Foredrag om idè-skaping

Kreativitet kommer ikke av seg selv. Ved hjelp av godt utprøvde metoder hjelper foreleseren teamet igang med prosesser som gir mange gode forslag og løsninger

Kurs i teamutvikling

En gruppe blir et team når de vet hvordan de best kan samarbeide. -Når deltakerne kjenner hverandres sterke og svake sider, og «gjør hverandre gode».