7 Kreative tenkebriller – smart metode for bedre dialog under møter

Tenk deg et møte hvor alle fremmer sine ideer og tanker. Noen er dominerende og prater mye mens andre ikke får til å si et ord. Du har noen forslag selv men våger ikke tale. Så foreslår ordstyreren at alle tar på de «gule brillene» for å kun se etter fordeler med forslaget. Etterpå kan alle etter tur komme med med sine skeptiske meninger. Nå tenker du kanskje at det blir bedre flyt i prosessen, og at alle deltar i «samme retning». 

Brillene med 7 forskjellige farger er «metaforer» for 7 ulike tankemønstre som kan prege fasene i et møte:

Grønne glass: Oversikt og samarbeid
Hvite glass: Orden, informasjon og fakta
Gule glass: Optimisme og positivitet
Sorte glass: Forsiktighet og grundig vurdering
Oransje glass: Kreativitet og nytenking
Røde glass: Følsomhet og empati
Blå glass: Verdiskaping og økonomisk kløkt

Slik kommer dere igang:
Det kan være lurt å ha en ordstyrer som kjenner til de 7 tenkebrillene og som holder orden på «prosessen». Ofte er det smart å spørre om noen vil være «referent» for å ta vare på alle innspill og forslag som kommer på bordet. 

Vi begynner med å bli enige om de ulike fasene i prosessen, og finner ut hvilke fargefilter/modus som passer til hver fase. Se gjennom brillenes/filternes tenkemåte og tenk ut noen scenario for møter hvor brillene kan benyttes. 

Utfordringer:
Det er en liten fare for at noen går i «press modus». Det vil si at ‘en eller flere styrer for mye, og det blir usikkerhet om når farger bør brukes. Da kan ordstyrer be om at de «røde brillene» taes på, og alle kan fortelle hva de synes om å bruke brillene i prosessen. Andre kan gå i forsvars modus når de blir motsagt. Dette hemmer prosessen. Men når vi tenker «parallelt», med samme farge/tankemodus vil møtedeltagerne tenke i samme retning. Da vil det bli mindre argumentasjon før temaer er vurdert for/mot til hver sin tid.  Steg for steg, litt tilbake, og så frem igjen vil diskusjonen gå lettere mot felles mål. Man behøver ikke følge metoden slavisk. Slapp av og prøv det igjen. Øvelse gjør mester. Hver og en vil etterhvert merke at de mestrer den komplekse situasjonen bedre og bedre.

Grønne briller

Alle diskuterer formål, agenda og tidsplan

De fleste møter starter med en oversikt og formål. Tenk deg en ”Gartner” som skal  gi god grobunn og vekst i drivhuset. Sammen kan man formulere en prosess fra utfordring til løsning. Den grønne tanken er også å bygge nettverk og ha kontakt med interessenter.  Viktig å tenke helhet, og opparbeide system og riktig utnyttelse av kompetanse. De kan ofte være smart om en i teamet for det meste tenker litt «grønt» for å skape en smidig prosess med godt samarbeid og koordinering. 

Hvite briller

Brillene brukes når vi må hente inn informasjon og fakta

Tenk deg «hvitt papir» og ryddig kontorarbeid. Gode beslutninger bygger ofte på riktig og nok informasjon og fakta. Alle bør være opptatt av å kunne jobbe med et ryddig grunnlag av data. Felles innsats for å finne statistikk og forskningsresultater m.m. Den hvite tankegangen gjør at alle vil ønske gode forberedelser, grunndig innkalling (med vedlegg), at noen noterer underveis og skriver et godt oppsummert referat. Dette gjør videre møtevirksomhet enklere og mer oversiktlig.  kontrete data og kvantitet. Er man heldig så vil noen i teamet være den som oftest har på de hvite brillene og kan fungere som en slags «sekretær» og øk/administrator. 

Brillene brukes i en fase når man bør være optimistiske og tenke fordeler 

De gule brillene står for optimisme og positivitet. Det kan virke litt naivt, men ved å først se på forslag med et åpent syn kan man finne flere fordeler og muligheter sammen. Dette er motiverende, og når man vet at vurderingen (De sorte brillene) ikke skal brukes før etter en omgang med positivt fokus så vil det trolig komme flere gode poeng til en sterk fremdrift. Når forslag kommer frem blir de «heiet» fram av de andre i teamet. Vi har da fokus på å klare og mestre sammen. Vi får ut det beste av hver enkelt, ser talenter og hverandres styrker. Ved å ha en fase mot slutten av møtet har man da gode argumenter for å kunne presentere med gevinst!  Dette klarer vi  !!!

Sorte briller

Det er viktig å være forsiktig. Kanskje forebygge feil og fiasko?

De sorte brillene representerer en tilnærming preget av forsiktighet, skepsis og logikk. De som bruker de sorte brillene er nøye med å vurdere situasjoner og beslutninger med et kritisk øye, og de legger vekt på å tenke grundig gjennom mulige konsekvenser og risikoer. Vi er også bevisste på juridiske og etiske rammer. De tar hensyn til lover, regler og etiske retningslinjer når de vurderer handlinger og beslutninger. Den sorte tankegangen fokuserer også på å identifisere potensielle feil og risikoer i ulike scenarier. Det handler om å være forberedt på utfordringer og å ha en plan for å håndtere dem hvis de oppstår. Dette innebærer å vurdere kvaliteten på informasjonen som brukes i beslutningstakingen og å sikre at beslutningene er basert på pålitelige og relevante data. Dette fremmer en kultur preget av ansvarlighet og profesjonalitet, og bidrar til å bygge tillit både internt i teamet og eksternt i organisasjonen.

Oransje briller

For å få fram noen skikkelig gode idéer må man først finne MANGE ideer! 

De oransje brillene representerer åpenhet for innovasjon og nyskapende ideer uten forhåndsdømming. I dette miljøet oppfordres teammedlemmene til å utfordre tradisjonelle tankeganger og være åpne for det uventede. Alle ideer, selv de mest uvanlige og «crazy», blir beskyttet av de oransje brillene under brainstorming. Tanken er å generere mange ideer, inkludert utradisjonelle forslag som utfordrer normen og åpner for nye perspektiver som kanskje ikke tidligere er blitt vurdert. Bruken av de oransje brillene oppmuntrer til kreativitet og innovasjon, og skaper en atmosfære av samarbeid der alle stemmer blir verdsatt. Dette fremmer en kultur preget av kontinuerlig utforskning og forbedring, og bidrar til å drive organisasjonen fremover i en stadig skiftende verden.

Røde briller

Røde briller symboliserer empati og samarbeidskultur

Når vi tar på oss de røde brillene, blir oppmerksomheten rettet mot å evaluere stemningen og den generelle atmosfæren i rommet. Vi bruker de røde brillene til å inkludere alles meninger og tanker om mål og prosess. Stemningen vurderes nøye for å avgjøre om den er positiv eller negativ, og om prosessen går på riktig måte.

De røde brillene fungerer som et varsel om å stoppe opp og ta hensyn til de menneskelige aspektene ved møtet. Når som helst i møtet kan noen be om at vi tar på de røde brillene og reflektere over stemningen, om vi liker retningen møtet tar, og om prosessen er passende. Dette oppfordrer til empati, lytting og å ta hensyn til alles følelser og perspektiver for å sikre at møtet opprettholder en positiv og konstruktiv tone.

Blå briller

I en hver virksomhet trengs inntekter og innovasjon. Her må man tenke business! 

De blå brillene representerer fokuset på verdiskaping, vekst og økonomisk kløkt.  Når vi tar på oss de blå brillene, rettes oppmerksomheten mot å evaluere hvordan beslutningene og handlingene kan bidra til å generere bærekraftig overskudd.

De blå brillene oppfordrer til strategisk tenkning og en helhetlig tilnærming til økonomistyring. Det er viktig å se utover kortsiktige gevinster og vurdere langsiktige konsekvenser av beslutningene som tas. Dette innebærer å balansere behovene til interessenter, inkludert ansatte, kunder, leverandører og investorer, for å sikre bærekraftig vekst og suksess på lang sikt. Dette kan omfatte utvikling av nye produkter eller tjenester, implementering av effektive salgs- og markedsføringsstrategier, og utforsking av partnerskap eller samarbeidsmuligheter som kan bidra til å øke virksomhetens inntekter.

Gjennom å bruke de blå brillene som en veiledning, kan teamet jobbe for vekst mens vi navigerer gjennom et stadig skiftende forretningslandskap. Ved å holde fokus på verdiskaping og økonomisk kløkt, kan teamet legge grunnlaget for en lønnsom og konkurransedyktig organisasjon som er rustet til å møte fremtidige utfordringer og muligheter.

Bestill et kurs eller foredrag med mer inngående beskrivelse og øvelse med de 7 effektive møtebrillene. 

For mer info og avtale om tid og sted, ta kontakt på tlf. 90094995, eller send en mail til atleg@innovator.no