Markedsføring – eller hva gir mening?

De fleste tror at alt kun dreier seg om å selge. Men markedsføring er så mye mye mer. Det handler om visjoner og målsetting, behov og analyser, segmentering og tilpassing av ulike produkter, og mye, mye mer…

Men formålet med all markedsføring er å bringe frem et budskap som skal føre til en handling. Enten det er et salg, overtale målgruppen til å engasjere seg i en forening, eller gi et bidrag til et godt formål. Politiske partier ønsker å fremme en sak og endre holdninger. Historiefortelling gjennom ulike medier kan gi merkevarebygging på sikt, men det å kommunisere for å få til en «konvertering» er nok det oppdragsgivere ønsker først og fremst. 

I dagens digitale verden er det kunnskap og ferdigheter med å lage gode kampanjer via sosiale medier som gir mest igjen for pengene (ROI). Da er det viktig å ha en tydelig strategi, teste ut gode budskap på ulike målgrupper, og bruke relevante metoder måle resultatene. 

Noen er mest opptatt av A/B testing og måling av visninger og treff. Men kanskje er det kreativiteten og evnen til å treffe folks «hjerte» som har best respons. Uansett er det nå mulig å måle det meste underveis og korrigere fortløpende. 

Google og andre søkemotorer blir oftest brukt for å finne frem til produkter og tjenester. Målgrupper påvirkes av sosiale medier gjennom sin søken etter underholdning og nyheter. Markedsførere bør vite noen om SEO – Søkemotoroptimalisering for å nå fram til riktig målgruppe. 

Gå opp i menyen under markedsføring, -og se eksempler på hva vi har gjort innenfor PR, sosiale medier bl.a. youtube-kanal, logoprofil, brosjyrer m.m.