Markedsanalyse

Hva er det kunden eller målgruppen er på jakt etter?

Google …. search… trends… markedsanalyse på nettet?

Spørreskjemaer?  Kunde uttalelser…

A/B testing? Facebook? …