Visjoner, fantasier, skisser og krusseduller

Si gjerne hva du synes. Men jeg tegner utfra fri fantasi. Den kan ingen påvirke… 😉 Det er meningen å provosere, påvirke, irritere og stimulere. Gi meg gjerne noen hint og vink. Hvorfor tegnes det ikke mer om f.eks. religion, rasisme og politisk...