2015-02-10 23.18.28Uansett hvor energisk eller hvor mye tid man bruker når man jobber så blir ikke dagene lengre, det blir muligens ikke bedre økonomi eller velferd. Men hvis man trives med arbeidet så får tiden mer betydning for individet selv. Individet selv kan muligens ikke forstå hvorfor utenforstående ikke forstår eller godtar denne tankegangen. Hvis arbeidet gir økonomisk gevinst betyr det bare kanskje mer fritid… til å jobbe mer med det som gir mening.