Media

Media er stedet hvor kommunikasjonen overbringes. Når noen har noe de ønsker å si, så må de formulere dette gjennom ord, bilder, illustrasjoner, lyd og følelser. (f.eks via kroppspråk). Etter at de har tenkt hvordan de skal formidle budskapet på må de formidle det via et medium. Altså et mellomledd. De fleste tenker på media som Aviser, TV, internett og selgere som ringer deg på mobilen og prøver å prakke på deg noe du ikke trenger. Men media er så mye mer. Det er selve kommunikasjonsleddet mellom avsender og mottaker. Det er den «connectionen» mellom deg/det du vil si – og …. og det du oppfatter… og det du forstår. Her er det veeeeldig mange kanaler/muligheter for å bringe sitt budskap fra A til Å. – og deretter når mottaker har mottatt budskapet, skal det tolkes, forståes, og bringes tilbake til avsender. Har jeg fortstått dette riktig? -Er jeg fornøyd eller usikker? … Sjekk linkene under.